Udvikling af agile organisationer

Agil projektledelse med erfaren SCRUM master.

Læs vores blog om agil projektledelseLæs mere om agil rådgivning

Vi udvikler agile organisationer så medarbejdere og ledelse kan skabe en fornyet og bedre forretning.

Vores forretningsidé understøttes af en række ydelser indenfor rekruttering, rådgivning og kompetenceudvikling, der hver for sig eller som en sammenhæng skal gøre medarbejdere og ledere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

Agil transformation

Hjælp til mellem- og topledere med at udbrede agile principper og praktikker i hele organisationen med henblik på at skabe større værdi i omgivelser under konstant forandring.

Agil IT-portføljestyring

Implementering af agile teknikker og principper til håndtering af IT-porteføljen.

Agil projektledelse

Ledelse af projekter med henblik på at levere det rigtige produkt hurtigere.

Agil Coaching

Vi hjælper interne projektledere, Product Owners, Scrum Masters og Agile teams med at tilpasse og forfine deres agile principper og arbejdsgange.

Agil teambuilding

Velfungerende teams skaber de bedste resultater og derfor er det vigtigt, at medlemmerne af et team lærer hinanden godt at kende.  Vi tilbyder 1-2 dages teamudvikling eller længervarende udviklingsforløb tilpasset Jeres behov.

Rekruttering

Vi hjælper dig med at finde de rette udviklere, Product Owners, Scrum Masters aller Agile Coaches.
Goagile. Goagile.dk. scrum master agil coach agile coach scrum model scrum metode.

Agile forandringer handler om følelser

Forandringer kræver involvering og engagement fra alle parter. Når vi i ADVANZ samarbejder med vores kunder omkring Agile forandringsprojekter, så involverer vi og lytter til alle, der berøres af forandringerne.

Det centrale i gennemførsel af Agile forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres. Her bør der bør skelnes mellem den forretningsmæssige / organisatoriske forandring og den individuelle personlige forandring.

I succesfulde forandringer er den forretningsmæssige og den individuelle forandring håndteret i balance.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan
udvikle, dig, dit team eller organisation.